PELAAJAPROFIILI: SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Käyttäjätunnus:
Salasana:
 
 
Suomen Palloliitto on määritellyt: "Yksilökeskeisellä valmennusfilosofialla tarkoitetaan valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää pelaajan valmiuksia kokonaisvaltaisesti kaikilla osa-alueilla. Yksilökeskeisessä valmennusfilosofiassa pelaajien henkilökohtaiset kehitystarpeet ja osaamisalueet ohjaavat joukkueen valmentamista. Pelaajalähtöinen valmentaminen edellyttää yksilön erityisosaamisen ja kehitystarpeiden huomioimista sekä päivittäisessä valmennuksessa, pelaajavalinnoissa että joukkueen pelaamisessa."

Jos pelaajalähtöinen yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärrys on tarkoitus nostaa valmennustyön ydinasioiksi kaikessa pelaajakehitystyössä, kuinka tämä huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa? Kuinka tunnistetaan pelaajan henkilökohtaiset kehitystarpeet, osaamisalueet ja erityisosaaminen? Onko pelaaja taitava? Nopea, kestävä, voimakas? Kuinka hän toteuttaa harjoiteltuja ja opittuja asioita otteluissa? Harjoitteleeko pelaaja riittävästi? Kuinka laajentaa pelaajan ja valmentajan välistä vuorovaikutusta?

Valmentajille ja pelaajille suunniteltu Pelaajaprofiili on palvelu, joka auttaa yksilökeskeisen valmennusfilosofian toteutumista jokapäiväisessa harjoittelussa, valmennustyössä ja kehittymisen seurannassa. Pelaajaprofiili laajentaa valmentajan ja pelaajan välistä vuorovaikutusta harjoitus- ja ottelutapahtumien ulkopuolelle.
 
     

Pelaajaprofiilin avulla valmentaja ja pelaaja voivat seurata pelaajan yksilöllistä fyysistä kehittymistä suhteessa omaan tasoonsa ja suhteessa muihin samanikäisiin suomalaisiin pelaajiin.
 
     

Pelaajaprofiilin avulla valmentaja ja pelaaja voivat seurata myös pelaajan yksilöllistä taidollista kehittymistä suhteessa omaan tasoonsa ja suhteessa muihin samanikäisiin suomalaisiin pelaajiin.
 
     

Pelaajaprofiili sisältää vuorovaikutteisen Videopalaute-osion, johon valmentaja voi laittaa videoleikkeitä ja niihin liittyvää palautetta pelaajalle. Pelaaja voi haluamanaan aikana käydä katsomassa videopalautteita ja kommentoida ja vastailla valmentajan palautteeseen.
 
     

Valmentaja voi Pelaajaprofiilissa arvioida mm. pelaajan lajitaidollisia ja taktisia ominaisuuksia, ja pelaaja voi tehdä näistä oman arvioinsa. Kehityskeskutelujen pohjaksi nämä kaksi arvioita voidaan yhdistää...
 
     

Pelaajaprofiilissa valmentaja voi luoda kausisuunnitelman aina yksittäisiä harjoitteita myöten. Pelaajat voivat itse ilmoittautua läsnäolevaksi/poissaolevaksi harjoituksiin, ja harjoitustilastot saadaan palvelusta automaattisesti. Pelaajat voivat pitää palvelussa myös harjoituspäiväkirjaa, johon joukkueharjoitukset voidaan automaattisesti liittää mukaan.

Pelaajaprofiili-palvelua kehitetään edelleen, ja kehittämisideoita otetaan vastaan sähköpostiosoitteessa info(a)pelaajaprofiili.fi.
 
Lataa esite
Mobiilisovellus Google Play:ssa
Mobiilisovelluksen käyttöohje

 
Katso esimerkki Pelaajaprofiili-raportista

 
Kysy lisätietoja ja käyttöohjeita Pelaajaprofiili-palvelusta